Grafik Tasarım

Anasayfa Grafik Tasarım
Grafik tasarım görsel bir iletişim sanatıdır. İletilmek istenen mesajı direkt olarak alıcıya görsel biçimde ulaştırmaktır. Grafik; iz bırakmaktır, iz bırakarak mesaj vermektir.

Tasarım, bir problemin çözümü demektir. Grafik Tasarım Problemleri genellikle iki boyutlu düzeylerde çözülür. Genel olarak bütün görsel sanatlar, özel olarak ise iki boyut içinde var olan görüntü sanatları hemen hemen aynı dili kullanırlar. Ressamlar, fotoğrafçılar, heykeltıraşlar, seramikçi ve diğer birçok meslek grubunun oluşturduğu sanat profesyonellerinin yeni bir üyesi olan grafik tasarımcı da birçok tasarım problemini çözerken, bu ortak dilden yararlanır.

Grafik Tasarımcıda bulunması gereken özellikler:

  • Esnek davranmak: Öğrenilmiş bilgiyi yeniden sınıflandırma, yeniden yorumlama aynı zamanda çeşitli fikirleri ortaya koyabilme, bir kategoriden diğerine geçme, Bireyin değişmekte olan problem sitüasyonu ile başa çıkabilmesi için düşüncesinin yönünü değiştirmesidir.
  • Orjinallik: Alışılmış yeni çözümleri veya fikirleri ortaya koyabilmektir. Bilinenleri yeni şekillerle organize etmek, bilinen bir objenin işlevini değiştirmek, yeniden inşa etmektir. Bir materyali veya fikri yeniden geliştirebilmek farklılaştırabilmektir.
imac